نویسنده = پیوند میهن دوست
تعداد مقالات: 5
1. نقدی بر کاربرد دستور زبان ایتالیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

پیوند میهن دوست


3. نقدی بر دستور زبان ایتالیایی: ساخت واژه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398

پیوند میهن دوست


4. نقدی بر کتاب زبان انگلیسی پایۀ نهم ویژۀ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-78

احمد رمضانی؛ پیوند میهن دوست