نویسنده = زینب صادقی
تعداد مقالات: 1
1. یادداشتی بر زمزمه‌های چرنوبیل اثر سویتلانا آلکسیویچ

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-116

زینب صادقی