کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی
تعداد مقالات: 2
1. نقدی بر کتاب زبان انگلیسی پایۀ نهم ویژۀ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-78

احمد رمضانی؛ پیوند میهن دوست