کلیدواژه‌ها = زبان روسی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی کتاب دورۀ عملی ترجمۀ زبان فارسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-110

ناهیده کلاشی