کلیدواژه‌ها = نویسنده-مترجم
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کتاب خودترجمۀ ادبی: دورنماهای نظری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-50

صابر محسنی