کلیدواژه‌ها = زبان اردو
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی کتاب تاریخ ادب اردو

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-130

صدیقه‌السادت رجایی زاده


2. نقد و بررسی کتاب فن تنقید اور اردو تنقیدنگاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-74

صدیقه‌السادت رجایی زاده