تعداد مقالات: 44
28. نقد و بررسی کتاب فن تنقید اور اردو تنقیدنگاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-74

صدیقه‌السادت رجایی زاده


31. پرسش‌گری چیست؟ راهی به «مسئـله‌شناسیِ» میشل مه‌یـر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-86

مازیار مهیمنی


32. نقد و بررسی کتاب دورۀ عملی ترجمۀ زبان فارسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 107-110

ناهیده کلاشی


33. نقدی بر دستور زبان ایتالیایی: ساخت واژه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398

پیوند میهن دوست


34. نقدی بر کاربرد دستور زبان ایتالیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

پیوند میهن دوست


35. نقد و بررسی کتاب اردو داستان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-92

معصومه غلامی


36. یادداشتی بر زمزمه‌های چرنوبیل اثر سویتلانا آلکسیویچ

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-116

زینب صادقی


37. نقد و تحلیل کتاب فرهنگ و تفکر هندوستانی و غزل اردو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-100

فرزانه اعظم لطفی


38. جهات اقبال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-124

علی بیات


39. معرفی کتاب تحریک آزادی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398

وفا یزدانمنش


40. نقدی برکتاب نگاهی نو به دنیایی دیگر دستور زبان ایتالیایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-106

فاطمه عسگری


41. نقد و بررسی کتاب تاریخ ادب اردو

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-130

صدیقه‌السادت رجایی زاده


43. بررسی پدیدۀ دستورنویسی برای زبان‏‌های خارجی در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-116

حسین رسول پور؛ محمدرضا پهلوان نژاد


44. معرفی کتاب اقبال- مجدد عصر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 131-136

معصومه غلامی


شماره‌های پیشین نشریه