معرفی‌ کتاب تاریخ ترجمه

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در طول قرون گذشته، آثار و اسناد زیادی در باب تاریخ ترجمه به چاپ رسیده است. خیلی‌ از این آثار دارای سبک نوشتار و تحلیلی یکسان بوده‌‌ا‌ند. یکی از جدیدترین و متفاوت‌‌ترین کتاب‌‌هایی که تاریخ ترجمه را با ادبیات و نگاهی‌ متفاوت بررسی و تحلیل کرده است، تاریخ ترجمه اثر میشل بالار، ترجمه‌‌شناس فرانسوی است. او با زبانی ساده و دسته‌‌بندی دقیق، و مهم‌‌تر از همه با دیدگاهی آموزشی تاریخ ترجمه را بررسی می‌کند. نکتة حائز اهمیت در این اثر، تقسیم‌‌بندی جغرافیایی در بیان سیر تاریخی‌ ترجمه و پرداختن به جنبه‌‌های فرهنگی است. این اثر در سال ۲۰۱۳ در انتشارات دوبوئک و از مجموعۀ تخصصی ترادوکتو به چاپ رسیده است. این نوشتار سعی‌ بر معرفی‌ این کتاب به مخاطبان علاقه‌‌مند به ترجمه‌‌شناسی به خصوص دانشجویان و استادان دانشگاه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Book History of Translation

نویسنده [English]

  • Esmail Farnoud
Assistant Professor of French Language and Literature, University of Yazd, Yazd, Iran.
چکیده [English]

A great deal of books and documents have been published regarding the history of translation in recent century. Most of these books had similar writing and analysis style. One of the recent and different book that analyzed the history of translation with a various literature and look is History of Translation by Michel Ballard. He analyzes the history of translation with a simple language and precise categorization, and most important, studies the educational views of the history of translation. The significant point in this book is geographical categorization in the chronology of translation and its cultural aspects. The book was published by De Boeck Publication and special collection of Traducto. This essay tries to introduce the book to those who are interested in translation, especially the students and university professors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Science of Translation
  • The History of Translation
  • Michel Ballard
Ballard, Michel, (2013). Histoire de la traduction, Bruxelles: De Boeck.