معرفی‌ کتاب کلام و تحلیل کلام

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زبان فرانسه، دانشگاه تبریز

چکیده

اثر وزین زبان‌شناختی کلام و تحلیل کلام در سال 2014 برای اولین بار در انتشارات آرمان کولَن (Armand Colin) شهر پاریس به زیور طبع آراسته شد. در این کتاب، دومینیک منگنو بر روی موضوع بنیادین «کلام و شکل‌گیری گفتمان» متمرکز شده و به بررسی مفاهیم اساسی چون جستارهای کلام، عناصر تحلیل گفتمان، سطح سخن، جنس سخن و عالَم سخن توجه ویـژه مبذول داشته است. آن­چه بیش از همه توجه خواننده را به خود معطوف می‌کند، این­که نویسنده از ورای مضمون تحلیل گفتمان به مسئلۀ چالش‌برانگیز «زبان و مقولۀ معنا»، با در نظر گرفتن همۀ ابعاد شناختی-فرهنگی-اجتماعی و شرایط یا بافت سخن (contexte) می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Book Discourse and Discourse Analysis

نویسنده [English]

  • Mohamamd MOHAMMADI-AGHDASH
Maitre assiatant, University of Tabriz
چکیده [English]

The linguistic book of discourse and discourse analysis for the first time ornamented in Armand Colin publishing house of Paris in 2014. In this book, Dominique Maingueneau focuses on the fundamental issue of discourse and discourse formation and special attention had for examining the basic concepts such as word queries, the elements of discourse analysis, level of speech, kind of speech, and the world of speech. What pays the reader's attention most of all is that the author beyond the scope of discourse analysis for challenging issue of (language and sense) and considering all cognitive – cultural- social dimensions and context of speech.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maingueneau
  • discourse analysis
  • Context of Speech
  • Sense
Dominique Maingueneau (2014). Discours et analyse du discours. Paris, Armand Colin.