بررسی فرهنگ اصطلاحات زبان فرانسه و فرهنگ زبان کوچه

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

چکیده

فرهنگ‌نویسی جدید یک­‌زبانه در ایران با علی‌­اکبر دهخدا و سپس محمد معین آغاز شد و در دهه­‌های اخیر با فرهنگ الفبایی قیاسی مشیری و فرهنگ معاصر فارسی صدری افشار و فرهنگ روز سخن انوری ادامه پیدا کرد. تدوین فرهنگ­‌های دوزبانه پس از رنسانس آغاز شد. نخستین فرهنگ دوزبانۀ فرانسه به فارسی در قرن نوزدهم و در پاریس تألیف شد. تدوین فرهنگ‌­های دوزبانۀ فرانسه به فارسی در اوایل قرن بیستم و با جان شلیمر ادامه یافت. شمار فرهنگ­‌های دوزبانۀ فرانسه به فارسی که در ایران و فرانسه تألیف شده‌­اند حدود 130 عدد است. دو نمونه از فرهنگ‌های دوزبانۀ فرانسه به فارسی یکی فرهنگ اصطلاحات زبان فرانسه و دیگر فرهنگ زبان کوچه است که در سه دهۀ اخیر تألیف شده‌­اند. در این دو فرهنگ مسائلی دربارۀ انتخاب داده و انتخاب مداخل اصلی و فرعی و تعاریف مدخل­‌ها و تناسب عنوان با محتوای کتاب وجود دارد که هر­یک بررسی و نقد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Two Little French-Persian Dictionaries

نویسنده [English]

  • Mehdi Samai
Assistant Professor of Information Science and Technology Research Institute of Iran, Tehran Iran
چکیده [English]

The first French-Persian bilingual dictionary was published in Paris by John-Baptiste Nicolas in 1885. French language started with Safavid dynasty in Iran but spread out in the time of Naser Al-Din Shah Qajar. Bilingual dictionary continued to publish in twenty century by John Schlimmer. He published in 1874 a French-Persian dictionary. The number of bilingual French-Persian dictionaries that are published in French and in Iran are more than 130. Two examples of these kinds of dictionary that was released in three recent decades are “Petit dictionnaire des expressions et proverbs” and “Petit dictionnaire de la langue verte” by Mohamad Taghi Ghiyasi. In this paper these books were criticized by the point of view of content, title, entry, data, manner of data collection and the definition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilingual Dictionary
  • Critic
  • Persian
  • French
  • Expressions
  • Proverbs
  • Argot
انوری، حسن (به سرپرستی) (1383). فرهنگ روز سخن، تهران: انتشارات سخن.
پارسایار، محمدرضا (1393). فرهنگ معاصر فرانسه فارسی، تهران: فرهنگ معاصر.
جمالزاده، محمدعلی (1341). فرهنگ لغات عامیانه، به کوشش محمدجعفر محجوب، تهران: انتشارات فرهنگ ایران‌زمین.
حییم، سلیمان (1316). فرهنگ فرانسه فارسی. ناشر بروخیم
روبینز، آر، اچ (1370). تاریخ مختصر زبان­شناسی. ترجمۀ علی­محمد حق‌شناس، تهران: نشر مرکز.
سمائی، ‌سیدمهدی (1382). فرهنگ لغات زبان مخفی، تهران: نشر مرکز.
شاملو، احمد (1361). کتاب کوچه، تهران: انتشارات مازیار.
صدری­افشار، غلامحسین، با همکاری نسرین حکمی و نسترن حکمی (1377). فرهنگ معاصر فارسی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
غیاثی، محمدتقی (1368)، فرهنگ اصطلاحات زبان فرانسه، تهران: انتشارات مروارید.
غیاثی، محمدتقی (1384). فرهنگ زبان کوچه، تهران: انتشارات مروارید.
کالوه، لویی‌ژان (1388). زبان مخفی چیست؟ ترجمۀ شهروز پزشکی. تهران: پژوهش­گاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و نشر چاپار.
مجتبائی، فتح‌الله (1383). نحو هندی و نحو عربی، تهران: نشر کارنامه.
مشیری، مهشید (1384). فرهنگ الفبایی قیاسی زبان فارسی، تهران: انتشارات سروش.
مصاحب، غلامحسین (1383). دایره‌المعارف فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
معلم، مرتضی (1388). فرهنگ جدید فارسی فرانسه، تهران: انتشارات امیرکبیر.
نجفی، ابوالحسن (1378). فرهنگ فارسی عامیانه، تهران: انتشارات نیلوفر.
نفیسی، سعید (1384). فرهنگ فرانسه فارسی، تهران: انتشارات صفی علیشاه.
هدایت، صادق (1389). فرهنگ عامیانۀ مردم ایران، تهران: نشر چشمه.
Caradec, F. (1977). Dictionnaire du francais argotique et populaire. Paris: Larousse.
Hanks, P. (2006). Lexicography: overview. in encyclopedia of the language and linguistics (vol. 3, pp. 113-128). London : Elsevier.
Naderi Beni, khadidjeh (2013). «Historique des dictionnaires bilingues (dictionnaires persan-francais et francais-persan)». La Revue de Téhéran, n° 95.
Predota, s. (1984). Dictionaries of proverbs, in Piet van sterkenburg, a Practical guide to lexicography. Amsterdam: John Benjamin Publishing company.