نقد و تحلیل کتاب فرهنگ و تفکر هندوستانی و غزل اردو

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات اردو، دانشگاه تهران تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به معرفی و تحلیل و نقد کتاب فرهنگ و تفکر هندوستانی و غزل اردو اثر گوپی چند نارنگ محقق، پژوهش­گر، نقاد، زبان‌شناس، داستان‌نویس و شاعر اهل هنود هندوستان می‌پردازد. گوپی چند نارنگ با توجه به تبحر در شیوۀ نقد و نگارش در ادبیات و زبان هندی و اردو با مطالعۀ تطبیقی فرهنگ و تفکر و ذهن هندوستانی که بر غزلیات شاعران کلاسیک ادبیات اردوزبان تأثیر به­‌سزائی داشته است را تبیین کرده است. او فرهنگ هندوستان را از زاویای مختلف قبل و بعد از اسلام از دوره ودیک تا ظهور اسلام در سرزمین هند مورد مطالعۀ تطبیقی قرار داده است. نویسندۀ این اثر همچون دیگر کارنامه‌های علمی خود به تبیین و اثبات مطالعات تطبیقی در حوزۀ اساطیر و فرهنگ و تمدن هندو به به دنبال جستجوی ردپای این فرهنگ در زبان اردوست. یکی از مزایای اصلی این کتاب این است که نویسنده با رویکرد مطالعات تطبیقی در صدد واشکافی و یافتن ادبیات صلح و اشتراک و همدلی در فرهنگ و تمدن باستانی هند با اسلام با نگاهی ادبی و علمی و بدیع است. این کتاب به جنبه‌های مختلف فرهنگ مشترک در ادبیات هندی و اردو با دقت و مثال‌های تاریخی به تفسیر اشعار شاعران دورۀ کلاسیک می‌پردازد. این مقاله به مهم‌ترین روش تحقیق و نقد این نویسنده و تجزیه و تحلیل و وجوه مثبت و معایب کار می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique and Analysis of the Urdu Ghazal Aur Hindstani Zahen-o Tahzeeb

نویسنده [English]

  • Farzaneh Azamlotfi
Assitant Professor of Urdu Literature and Languages, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research introduces and analyzes and criticizes the Urdu Ghazal Aur Hindstani Zahen-o Tahzeeb by Gopi Chand Narang, scholar, researcher, linguist critic, and writer and poet of the Hindus of India. Gopi Chand Narang has been characterized by the mastery of critique and writing in Hindi and Urdu literature and language, with a comparative study of the Hindu culture and thoughts that have influenced the poetry of the classical poets of Urdu literature. He has adapted the culture of India from different angles before and after Islam from the Vedic period to the advent of Islam in India. The author of this work, like his other scientific works, explains adaptive studies in the field of mythology and Hindu culture and civilization looking for a trace of this culture in the Urdu language. One of the main advantages of this book is that the author, with the approach of comparative studies, seeks to find literature on peace and sympathy with Indian culture and civilization with Islam with a literary and scholarly look. This book deals with different aspects of common culture in the literature. Hindi and Urdu carefully interprets the poetry of classical poets with precision and historical examples. This paper deals with the most important method of research and critique of this author and analyzes positive aspects and disadvantages of work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gopi Chand Narang
  • Indo-Iranian Culture and Thinking
  • Urdu and Hindu Poetry
  • Hindi Language and Culture
  • Indian Myths and Teas
گوپی چند نارنگ (2014). فرهنگ و تفکر هندوستانی و غزل اردو، اسلام آباد- پاکستان، مقتدره قومی زبان.