نقد و بررسی کتاب دورۀ عملی ترجمۀ زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زبان روسی، دانشگاه الزهراء

چکیده

کتاب آموزشی دورۀ عملی ترجمۀ زبان فارسی تألیف سویل طالیبووا، نشر انتشارات دانشگاه دولتی زبان‌شناسی مسکو «ریما» در سال 2010 میلادی چاپ اول دارای 96 صفحه مطلب است که مطابق با سرفصل‏ مصوب دانشگاه دولتی زبان‌شناسی مسکو و برای درس «ترجمۀ شفاهی زبان خارجۀ 1» تهیه و تدوین شده است و به عنوان کتاب مرجع یا کمک درسی برای درس‌های ترجمۀ شفاهی و کتبی دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکدۀ ترجمۀ دانشگاه دولتی زبان‌شناسی مسکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Practical Course of Persian Language Translation

نویسنده [English]

  • Nahideh Kalashi
Faculty Member of the Russian Language Department, Al-Zahra University
چکیده [English]

The book of Practical Course of Persian language Translation, written by Sevil Talybova, published by the Publication of the Moscow State Linguistic University “Rema” in 2010. It has 96 pages that conforms to the syllabus of the Moscow State Linguistic University. It is designed for the course “Verbal Translation 1”. It is also designed as a reference or text book for oral and written translation courses for junior and senior students at the Faculty of Translation of the Moscow State Linguistic University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied Psychology
  • Phraseology
  • Assessment Of Textbooks
  • curriculum
Талыбова, Севиль. (2010). Практический курс перевода персидского языка: учебное пособие; М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Московский гос. лингвистический ун-т". - Москва: Рема, - 96 с .