معرفی کتاب خودترجمۀ ادبی: دورنماهای نظری

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسنده

دکترای ترجمه شناسی از موسسۀ ملی زبان و تمدنهای شرقی پاریس

چکیده

در این مقاله به معرفی و بررسی کتاب خودترجمۀ ادبی: دورنماهای نظری پرداخته می‌شود که دربرگیرندۀ ده مقالۀ ارائه شده در همایشی به همین نام می باشد که در سال 2012 در دانشگاه اودین ایتالیا برگزار شده است. خودترجمه به عنوان «ترجمه‌ای که یک نویسنده از اثر خود به زبان دیگر ارائه می کند» تعریف شده است. این کتاب شامل دو بخش است که به ترتیب با رویکردهای بیرونی (عوامل تاریخی، اجتماعی و ...) و رویکردهای درونی (که متن و مؤلف را در مرکز مطالعه قرار می‌دهند) به بررسی جنبه‌های مختلف خودترجمۀ ادبی می‌پردازند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Book L’Autotraduction littéraire: Perspectives théoriques

نویسنده [English]

  • Saber Mohseni
PhD in French translation studies, INALCO, Paris
چکیده [English]

This article presents and reviews the book titled L’Autotraduction littéraire: Perspectives théoriques. It includes 10 articles presented in an international seminar by the same name, which took place at the Udine University in Italy in 2012. Auto-translation is defined as “The translation that an author presents of his own work in another language”. This book is divided into two parts that address the different aspects of auto-translation by considering external factors (historical, cultural and social contexts) and internal factors (which treats the text and the author as the focus of the studies).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-translation
  • Translation Criticism
  • Literary Translation
  • Author-Translator
  • Translator
Ferraro, Alessandra et Rainier Grutman (dir.) (2016). L’Autotraduction littéraire: Perspectives théoriques, Paris: Classiques Garnier, 260 p.