نقد ادبی مارکسیستی

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

این فصل، نقدِ ادبی مارکسیستی، از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. بخش آغازین با سیری در آراء کارل مارکس آغاز می­‌شود. نویسنده پس از طرح نسبتاً طولانی نظراتِ مارکس به سروقتِ نظرات اعضایِ مکتب فرانکفورت می­‌رود. مکتب فرانکفورت در سال 1923 ــ رسماً به عنوان موسسۀ تحقیقات اجتماعی در دانشگاه فرانکفورت ــ پایه­‌ریزی و سازماندهی شد. اکثرِ اعضای این گروه فرهیخته متفکّران مارکسیستی بودند که در واقع برخی از برجسته­‌ترین متفکّرانِ زمانۀ خود هم محسوب می­‌شدند. نویسنده در ادامه به پسامارکسیسم و نظریۀ گفتمان و تفکّرات آنتونیو گرامشی، مارکسیست بلندآوازۀ ایتالیایی، می­‌پردازد که نشانگر شکافی جدّی با آراءِ پیشین است. او اَعمال اجتماعی و فرهنگی را به اقتصاد (یا بر عکس) کاهش نمی­‌دهد. نویسنده در پایان این فصل آراء اِسلاوی ژیژک، فیلسوفِ متنفد اسلوونیایی، را عرضه می­‌کند که به مفهوم خاصی نمایانگر بازگشت به اندیشه­‌های کارل مارکس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marxist literary theory

نویسنده [English]

  • Mostafa Hosseini
English Literature, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

This chapter, Marxist literary theory, is composed of four major parts. The first section is a survey on Karl Marx’s ideas. After analyzing Marx’s ideas in great details, he pays attention to Frankfort school. Frankfurt School which was founded in 1923, was organized formally as the Institute for Social Research at the University of Frankfurt. This school was essentially a Marxist think-tank that comprised some of the most influential thinkers of the time. Later, the author goes to post-Marxism, discourse theory, and the thought of the Italian Marxist Antonio Gramsci. Gramsci’s ideas mark a crucial break with the former. For Gramsci modern society is not a closed totality organized around a fixed center of capitalist rationality. At the end of the chapter, he presents the influential Slovenian philosopher, Slavoj Zizek’s thoughts. Zizek has developed a compelling perspective that, in a certain sense, represents a return to Marx.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marx
  • Frankfurt School
  • Marxist literary theory
  • Gramsci
  • Zizek