معرفی کتاب تحریک آزادی

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات اردو، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کتاب تحریک آزادی میں اردو کا حصہ، اثر محقق نامور معاصر معین الدین عقیل، می‌باشد. کتاب مذکور چاپ سال 2008، یکی از آثار ارزندة این پژوهشگر است که در آن، تاریخچة زبان اردو از حیث اسلام‌گرایی، ملی‌گرایی، آزادی‌طلبی و تاثیر آن در تقویت ذهنیت اسلامی و ارتقا شعور اجتماعی مسلمانان، ارائه داده است. نگارنده، در اینجا، تمامی ریخت‌ها و گونه­‌های ادبی و غیرادبی اردو اعم از شعر و نثر ادبی حتی سخنرانی­‌ها،خطبه­‌ها و قراردادها را مورد مطالعه قرار داده است. معرفی نهضت‌های مذهبی، سیاسی و ادبی در باب این مقوله، ارزش علمی و داده‌های این پژوهش را افزوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the Book "Army's Share in the Freedom Movement"

نویسنده [English]

  • Vafa Yazdanmanesh
Department of Urdu Language and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The book “Tahrik-e- Azadi men urdu ka hisa” (Army’s share in the freedom movement) is the work of the famous contemporary scholar Moinuddin Aqeel. The book, published in 2008, is one of the scholar's most valuable works on the history of Urdu in terms of Islamism, nationalism, libertarianism, and its impact on strengthening the Islamic mentality and promoting the social consciousness of Muslims. Here, the author has studied all the literary and non-literary forms of literature, including poetry and literary prose, even lectures, sermons, and conventions. The introduction of religious, political and literary movements on this subject has added to the scientific value and data of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moinuddin Aqeel
  • Freedom
  • Urdu
  • movement
  • Muslims