نقدی بر دستور زبان ایتالیایی: ساخت واژه

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف از این یادداشت بررسی انتقادی کتاب دستور زبان ایتالیایی: ساخت واژه تألیف آنتونیا شرکاء است که با هدف آموزش صرف دستور زبان ایتالیایی به دانشجویان سال دوم دوره کارشناسی رشته زبان ایتالیایی تهیه و تدوین شده است. کتابی آموزشی در زمینه صرف یا تجزیه دستوری که در آن نویسنده به بررسی ویژگی‌های یک واژه فارغ از نقش آن در جمله می‌پردازد. با توجه به معیارهای پیشنهادی نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی اثر بررسی و سپس پیشنهادهایی برای اثربخشی بهتر کتاب ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Grammatical Analysis of Italian Language

نویسنده [English]

  • Payvand Mihandoust
Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article was to review the Italian grammar book called “Analisi Grammaticale della Lingua Italiana’ or “Grammatical Analysis of Italian Language” by Antonia Shoraka. The major focus of the present book was to introduce the sophomores grammatical analysis of Italian language apart from considering the features of a lexis in a sentence. Regarding the criteria proposed by the Council for Reviewing Books and Texts on Humanities, areas of strength and weak points in terms of form and content were presented. Furthermore, series of suggestions were proposed to ameliorate both the quality and the content of the book for future printing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Italian language
  • grammar
  • Grammatical Analysis
  • Review