نویسنده = ���������� ���������� �������������������������
نقد و بررسی کتاب تاریخ ادب اردو

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 125-130

صدیقه‌السادت رجایی زاده


نقد و بررسی کتاب فن تنقید اور اردو تنقیدنگاری

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 69-74

صدیقه‌السادت رجایی زاده