نقدی بر کتاب زبان انگلیسی پایۀ نهم ویژۀ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسندگان

1 استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی انتقادی کتاب دانش‌­آموز و کتاب کار درس زبان انگلیسی ویژۀ دانش­‌آموزان پیش­‌حرفه­‌ای پایۀ نهم است. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است. با توجه به معیارهای پیشنهادی نقدِ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی اثر ارائه گردید و سپس پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت کتاب و متناسب­‌سازی محتوای آن با توجه سطح توانمندی دانش­‌آموزان کم­‌توان ذهنی داده شد. از مهم­ترین نقاط قوت کتاب جدا از معرفی کارکردهای زبانی و روال­‌های اجتماعی، استفاده از جملات امری برای آموزش موضوعات درسی است. از مهم­ترین نقاط ضعف کتاب می­‌توان به‌متوقف شدن آموزش اعداد واختصاص ندادن بخشی برای یادآوری و مرور آنچه در کتاب­‌های پیشین آموخته شده اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on English Course Book for 9thGraders with Intellectual Disabilities

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ramezani 1
  • Payvand Mihandoust 2
1 Organization for Educational Research and Planning (OERP)
2 Islamic Azad University, Central Branch
چکیده [English]

The purpose of this article was to review the English course book (student book and workbook) developed for 9thgraders with intellectual disabilities. The method applied was descriptive –analytic. Regarding the proposed criteria by the Council for Reviewing Books and Texts on Humanities, areas of strength and weak points in terms of form and content were presented. Furthermore, series of suggestions were proposed to ameliorate both the quality and the content of the book in terms of the students’ capabilities. The strong point of this book could be pointed out as the use of imperative forms to teach different concepts apart from presenting language functions and social routines. The weaknesses included stopping teaching numbers, and not allocating a specific section to recap what students have learned in 7thand 8thgrades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English
  • Students with Intellectual Disabilities
  • Student Book
  • Workbook
  • 9th Grade
  • Review
سلیمی، م. و سلیمی، م. (1395). زبان انگلیسی پایۀ نهم: دورۀ اول متوسطۀ پیش‌­حرفه­‌ای (کتاب دانش‌آموز و کتاب کار)، تهران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
Ackland, J. (2005). At home with writing: Practise and be confident. Oxford, UK: Oxford University Press.
Ackland, J. (2006). At home with letter forms: Practise and be confident. Oxford, UK: Oxford University Press.
Arries. J. (1999). Learning disabilities and foreign languages: A curriculum approach to the design of inclusive courses. Modern Language Journal, 83(4), 98-110.
Dinklage. K. (1971). Inability to learn a foreign language. In G. Blaine & C. McArthur (Eds.), Emotional problems of the student (pp. 185-206). New York: Appleton-Century Crafts.
Evarrs, S. & Knotek, S.E. (2006). Foreign language and special education. In A. Hening Boyton (Ed.), 2005-2015: Realizing Our Vision of Languages for All (pp. 117-133). Upper Saddle River, NJ: Pearson Hall.
Pimsleur, P. (1968). Language aptitude testing. In A. Davies (Ed.), Language testing sympo­sium: A linguistic approach (pp. 98-106). London: Oxford University Press.
Pimsleur, P., Sundland, D., & McIntyre, R. (1964). Underachievement in foreign language learning. International Review of Applied Linguistics, 2, 113-150.
Pyfers, L., & Timmis, I. (2007). English without Frontiers: Teaching English as a foreign language to adult learners with intellectual disabilities or learning difficulties (methods, activities, materials). The Netherlands: Pragma.