نقد و ارزیابی کیفی کتاب راهنمای معلم ویژن 1

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه الزهرا (س) تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی کیفیت و اثربخشی کتاب راهنمای معلم ویژن 1 می‌پردازد که در سال‌های اخیر به عنوان یک مرجع کلیدی جهت کمک به معلم پایه دهم طراحی و تدوین شده است. در این پژوهش، 14 تن از معلمان زبان انگلیسی دارای تجربه با دریافت اجازه در مصاحبه‌ای نیمه ساخت‌مند شرکت نمودند. به منظور حصول اطمینان از کیفیت و اعتبار داده‌های مصاحبه از تکنیک بازبینی توسط مشارکت کنندگان (Flick, 2014) استفاده شد. یافته‌های مصاحبه نشان می‌دهد که کتاب راهنمای معلم ویژن 1 از پنج مقوله یعنی عدم جامعیت مطالب و انعطاف پذیری کتاب، عدم پرورش توانش بینافرهنگی و تفکر انتقادی در معلم، ارایه رویکرد تجویزگرا و یکنواخت در فرآیند تدریس، عدم پیش‌بینی مشکلات یادگیری و عدم ارایه راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها، و عدم ایجاد انگیزه مثبت در معلم مورد انتقاد قرار می‌گیرد. به علاوه، یافته‌ها نشان می‌دهد معلمان کتاب ویژن 1 بر این عقیده‌اند که این کتاب مصداق کامل یک "نسخه مجددا بسته‌بندی شده" (repackaged version) در مجموعه کتب جدید التالیف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Analysis of Vision 1 Teacher’s Guidebook

نویسندگان [English]

  • Moslem Yousefi 1
  • Fatemeh Mardian 2
1 PhD student in Applied Linguistics, Department of English Language, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 MA Graduate in TEFL, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate Vision Teacher's Guidebook. 14 English teachers attended a semi-structured interview formed on the basis of Cunningsworth’s 1995 framework. For the accuracy of the quality and reliability of the interview data, member checking strategy (Flick, 2014) was used. Qualitative content analysis of the interview data showed that the teacher’s guidebook is worth critiquing from five angles including lack of comprehensiveness and flexibility, not promoting intercultural competence and critical thinking in the teacher, presenting a prescriptive and uniform approach to the teaching process, inability to predict learning problems and the provision of appropriate guidance to overcome these problems, and not creating positive motivation in the teacher. Furthermore, teachers labelled "repackaged version" for Vision series. It is concluded that the Organization for Research and Educational Planning and the Ministry of Education should adopt practical measures to improve the above-mentioned problems in coming editions of Vision series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vision Book
  • Vision 1 Teacher’s Guidebook
  • Language Teachers
  • Repackaged Version