اهداف و چشم انداز

گروه زبان‌های خارجی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با انتشار مجله «نقدنامه زبان‌های خارجی» می‌کوشد فعالیت علمی خود را با هدف بهبود بخشیدن به کیفیت متون و منابع دانشگاهی و همچنین گسترش گفتمان نقد در جامعه علمی ایران و بررسی ابعاد گوناگون این مسأله از سوی صاحب نظران داخلی و خارجی، مطرح نماید و از پژوهشگران و فرهیختگان دانشگاهی دعوت می‌کند با ارسال مقالات و یادداشت‌های انتقادی ارزشمند خود در زمینه‌های زیر، مجله را آینه تأملات نظری خود قرار دهند: بررسی و تحلیل مبانی علوم انسانی در حوزه زبان‌های خارجی؛ بررسی و نقد منابع رشته‌های زبان‌های خارجی؛ بررسی و نقد برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در رشته‌های زبان‌های خارجی؛ بررسی و نقد شیوه‌های اجرایی و نتایج برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در رشته‌های زبان‌های خارجی؛ شناسایی مسائل و چالش‌های رشته‌های زبان‌های خارجی و بررسی راه حل‌های رفع آن‌ها؛ بررسی و تبیین نقش زبان‌های خارجی در ارتقای فرهنگ جامعه؛ بررسی و تبیین نقش زبان‌های خارجی در پیشرفت دیگر علوم؛ به‌کارگیری سیاست‌ها و راه‌کارهای مناسب برای استفاده از زبان‌های خارجی در راستای توسعه مفاهیم و اصول اسلامی.