درباره نشریه

مجله «نقدنامه زبان‌های خارجی» گروه زبان‌های خارجی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1396 با هدف ارتقای نقدهای مرتبط با زبان‌های خارجی راه اندازی شده است. از آن جا که پیشرفت در حوزه علوم انسانی به طور کلّی و نقد به طور خاص، نیازمند تعامل و ایجاد بحث است؛ این مجله به انتشار مقالات و یادداشت‌های انتقادی می‌پردازد که به ترویج و غنای علمی نقد‌های ادبی مخصوصا زبان‌های خارجی (انگلیسی، فرانسه، روسی، اردو، اسپانیایی، ژاپنی و ایتالیایی) تأکید دارد و با تلفیق دانش، روش و تجارب دو دهه نقد سبب بروز خلاقیت و گفتمان جدید در این زمینه گردد. این مجله، محورهای موضوعی زیر را در اولویت بررسی خود قرار می‌دهد:

1. نقد و بررسی کتب دانشگاهی در زبان‌های خارجی

2. نقد و بررسی ترجمه‌ها در زبان‌های خارجی

3. نقد و بررسی برنامه‌های درسی