ساحت ِ تن، عالم نشانه ­معنا و پدیدار شناسی حضور: جستاری انتقادی بر تن و معنا اثر ژاک فونتنی

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

استادیار زبان شناسی ، گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، یاسوج ، ایران

چکیده

طی ­دو دهۀ گذشته در اکثر گفتمان­‌های رایجِ علوم انسانی، تن موضوعی همیشه حاضر بوده است؛ تاریخ، جامعه­‌شناسی، زبان­‌شناسی، بوطیقا[1]، انسان­‌شناسی[2]، فلسفه، علوم ارتباطات و بازاریابی از میان دیگر حوزه­‌ها از این مفهوم همواره در راستای تجدید حیات و به­‌روز بودن بهره­‌مند شده­‌اند. تن و معنا[3] اثر ژاک فونتنی[4] از جمله آثاری است که تاکنون در پیرامون نقش تن به رشتة تحریر درآمده است. عنوان کتاب مانند دیگر آثار منتشرشده در این رویکرد به نوعی با تحولات نظری مفهوم نشانه از بدو پیدایش ­آن در سنت نشانه­‌شناسی ساختگرای سوسوری تا رویکردهای نوین و امروزی در تحلیل نشانه­‌شناسی در ارتباط است. حال این سوال در نشانه­‌شناسی مطرح است: چرا و چگونه مفهوم تن در نشانه­‌شناسی جایگاه خود را یافته است؟ در جستار پیش­رو، نگارنده علاوه بر معرفی و توصیف اثر در پی واکاوی ­مباحث مطرح است. 
 
[1] .La poétique
[2] .L’anthropologie
[3] .Corps et sens
( 1948­) : نشانه ­معناشناس فرانسوی Jacques Fontanille[4] .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Instance of body, universe of sign ­meaning and phenomenology of presence: A critical essay on “Le corps et sens” by Jacques Fontanille

نویسنده [English]

  • Reza Rezaei
Assistant professor of linguistics , Faculty of Humanities, Department of English language and literature, Faculty of Humanities, Yasouj , Iran.
چکیده [English]

Over the past two decades, and in dominant discourses of Humanities, the body has always been present; History, sociology, linguistics, poetics, anthropology, philosophy, communication sciences and marketing, among others, have always benefited from this concept. “Le corps et sens” by Jacques Fontanille is one of the most significant works ever written in this field. The title of the book, like other works published in this approach, goes in some way in line with the theoretical developments of the concept of sign from its creation in the tradition of structural and Saussurean semiotics to modern approaches to semiotic analysis. In this step a question arises in the field: why and how did the concept of the body find its place in semiotics and can it be excluded from its field of study? ? In this article, in addition to present and describe the work, the author seeks to critically analyze the issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Body"
  • "meaning"
  • "phenomenology of presence"
  • "Jacques Fontanille"
  • "Semiotics"