معرفی کتاب تاریخ طبیعی ترجمه

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مقاله به معرفی و بررسی کتاب تاریخ طبیعی ترجمه اثر شارل لوبلان پرداخته می‌شود. در کتاب مذکور نویسنده دیدگاه خود درباره‌ی ترجمه را با کمک داستانهای عامیانه مطرح میکند. او با قرار دادن مترجم در مرکز تأملات خود، عمل ترجمه را به عنوان یک «خوانشِ نوشته شده» معرفی می‌کند؛ متن ترجمه شکل دیگری از اثر اصلی نیست بلکه خوانشی منحصر بفرد از یک متن است که رابطه‌ی میان مؤلف و خواننده‌ی خاصی بنام مترجم را آشکار می‌کند. عوامل مختلفی بر ذهنیت مترجم و در نتیجه کیفیت خوانش تأثیر می‌گذارند و باعث ضرورت یافتن انجام ترجمه‌های دوباره از یک اثر در طول زمان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the book Histoire naturelle de la traduction

نویسنده [English]

  • Saber Mohseni
Assistant Professor of French Language and Literature, French Language and Literature Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Charles Le Blanc is professor at the University of Ottawa where he teaches translation and philosophy. In his recent book titled Histoire naturelle de la traduction, he uses folk tales to develop his ideas on translation. He places the translator at the heart of his thinking and presents translation as reading. According to him the translated text is not an original otherwise, but it is an original reading of a text and testifies to a particular relationship between the author and the translator as a particular reader. Different elements influence this reading and renew the need to retranslate over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traductology
  • Translator-reader
  • Subjectivity of translator
  • History and translation